Priser

Vi hyr framför allt ut till företag och organisationer under längre tid.

Priset varierar beroende på hyrestidens längd. Kontakta oss för prisuppgifter!